Rady a Návody

Jak eliminovat rizika na pracovišti? Např. používáním ochranných pracovních oděvů

Jistě víte, že správný pracovní oděv a správná pracovní obuv mohou významným způsobem ovlivnit bezpečnost práce nejen na pracovišti. Nošení odpovídajících pracovních oděvů, pracovní obuvi a pracovních rukavic tak bude jednou z nejdůležitějších věcí, které mohou pomoci při eliminaci nebo zmírnění rizik i na vašem pracovišti. Přesto se může ukázat, že samotný předepsaný pracovní oděv nestačí.

I když je firma spolehlivá a poskytuje svým zaměstnancům ochranný pracovní oděv, pracovní obuv i pracovní rukavice, pokud zaměstnanci nejsou informováni o tom, jak rizikům na pracovišti čelit, mohou být stále v nebezpečí. Nestačí mít například nehořlavé pracovní oděvy. Firma musí zajistit také školení o tom, jak by se zaměstnanci měli v případě požáru chovat. Jak rychle reagovat, aby se požár nezhoršil. Zaměstnanci musí být poučeni o bezpečnosti na pracovišti.

Zajištění adekvátního značení

Ať už se jedná o výrobní závod, nebo venkovní staveniště, je třeba, aby zde byly přítomny značky, které mohou zaměstnance upozornit na nebezpečí. Pracovní oděvy a pracovní obuv jsou samozřejmě prioritní, důležité jsou ale i značky upozorňující na nebezpečí pádu předmětů, velkých otvorů, na hořlavé látky i mokré povrchy. Když se označení rizik doplní používáním adekvátního ochranného pracovního oděvu, pracovní obuvi a pracovních rukavic, bude možné vytvořit bezpečné prostředí.

Čistota na pracovišti

Mnoha úrazům na pracovišti lze předejít nejen správným pracovním oděvem, pracovní obuví, pracovními rukavicemi a značením rizik, ale také udržováním čistoty a pořádku. Pokud se například na pracovišti nacházejí hořlavé nebo toxické chemikálie, je třeba zajistit, aby jejich uložení a skladování bylo na bezpečném místě a mimo oblast, kde se často pohybují lidé. Čistota na pracovišti by měla být pro každou firmu prioritou. Vše, co není potřeba, by mělo být odstraněno, aby se to nestalo příčinou jakéhokoli neštěstí.

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply